Tameo Ferrari 375 Indianapolis 1:43 Scale White Metal Kit