Model Shipways Cherry Wood Sheet 1/8 x 3 x 24"1 Sheet.