Model Shipways Cherry Wood Sheet 1/4 x 3 x 24" 1 Sheet